Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Päivitetty viimeksi 11.9.2023 

Sisällysluettelo 

 1. Yleistä 1 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 1 3. Mitä tietoja kerätään 2 4. Mihin tietojani käytetään 2 5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään 2 6. Kuka tietoja käsittelee 3 7. Tietojen säilyttäminen 3 8. Asiakkaan oikeudet 3 9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa 4 10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 4 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen 4 
 2. Yleistä 

Eurocosmetics Oy arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja- asetusta noudattaen. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Eurocosmetics Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot. 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Eurocosmetics Oy 

Y-tunnus: 0899860-2 

Eteläranta 14 

00130 Helsinki 

1

Halutessasi tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää olemalla meihin suoraan yhteydessä. Yhteystiedot löydät osoitteesta 

http://www.eurocosmetics.fi/yhteystiedot/. 

 1. Mitä tietoja kerätään 

Asiakkaan itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot 

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • Maksutiedot, mukaan lukien tilaus- osto- ja laskutustiedot 
 • Terveystiedot, kuten allergiat ja yliherkkyydet, kontraindikaatiot 

Tunniste-, yhteys- sekä maksutietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Eurocosmetics Oy:n kanssa. Hoitolamme asiakkailta voimme pyytää myös terveystietoja. 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme. 

 1. Mihin tietojani käytetään 

Henkilötietoja käytetään 

 • Turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tuottamiseen asiakkaillemme ● Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen 
 • Eurocosmetics Oy:n tuotteiden sekä tuottamien palveluiden markkinointiin, myyntiin ja toimittamiseen asiakkaille 
 • Eurocosmetics Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
 • Laskutukseen 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Eurocosmetics Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, tilauksiin, palveluiden käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. 

 1. Miten tietoja suojataan ja säilytetään 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. 

Eurocosmetics Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Järjestelmien tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. 

2

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

 1. Kuka tietoja käsittelee 

Asiakastietoihin on pääsy vain Eurocosmetics Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökunta on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. 

 1. Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Eurocosmetics Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja. 

 1. Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus: 

 • Saada jäljennös henkilötiedoista 
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista ● Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. 

3

 1. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa 

Voit pyytää Eurocosmetics Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.eurocosmetics.fi/yhteystiedot/. 

 1. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

 • Laskutustiedot taloushallintoa varten 
 • Yhteystiedot posti- ja kuljetuspalvelua varten 
 • Valokuvia markkinointia varten Instagramiin ja Facebookiin 

Eurocosmetics Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.